تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393

     مقدمه:
 آموزش و پرورش تطبيقي يكي از با ارزشترين فرصتها وتجارب آْموزشي وپرورشي در اختيار ساير كشورها قرار      مي دهد تا كارشناسان و برنامه ريزان آموزشي بتوانند با تطبيق تجارب ساير كشورها با اهداف وبرنامه ها خود گامي در جهت بهبود فرايندهاي آموزشي و اصلاح ساختار آموزش وپرورش بردارند.ادامه مطلب...
ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
  بررسی مقایسه سطح کیفی مراکز پیش دبستانی  مستقل با مراکز پیش دبستانی

 

چکیده :

               اين تحقيق به بررسي مقايسه سطح كيفي مراكز پيش دبستاني ضميمه و مستقل در سطح ناحيه3 شهر تبريز مي پردازد و مولفه هايي مانند رضايت اوليا ، سطح تحصيلي مربيان ، برنامه هاي آموزشي ،فضا و امكانات وخدمات ارائه شده بررسي مي گردد.متدلوژي تحقيق به روش علي -مقايسه اي  بوده  و بوسيله روش آزمون t  و يا تحليل واريانس انجام مي شود. جامعه آماري مراكز پيش دبستاني مستقل و ضميمه  ناحيه3 تبريز مي باشد و نمونه آماري بدست آمده به روش نمونه گيري ساده و تصادفي از طريق جدول موقان تهيه شده است.ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته و فرمهاي تهيه شده است كه در ميان آزمودني هاي دو گروه عمده توزيع شده است.پيش بيني مي شود يافته هاي تحقيق حاكي از اين باشد كه تفاوت معناداري بين كيفيت مراكز مستقل وضميمه وجود داشته باشد و كيفيت آموزشي و فضا وامكانات مراكز مستقل بهتر از مراكز ضميمه بوده باشد.

کلید واژه ها:

پیش دبستانی- مراکز مستقل- مراکز ضمیمه- كيفيت مراكز

 ادامه مطلب...
ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : جمعه شانزدهم خرداد 1393
نكوداشت معلم بزرگ صاحبنظر... هیچ نشناختیم و ندانستیم... و رفت شاید اندكی بعد نامش در اوراق بماند اردیبهشت ماه امسال باز هم صاحبنظری از میان رفت كه دیر در شناختش جنبیدیم. مثل همیشه آنقدر گرفتار روزمرگی هستیم كه یادمان می رود بایستیم و لختی به خود بیاندیشیم... آنگونه كه حكیمی از دل می گفت: مثل شاهین از بالا به خود بنگریم و ریز بینیم یا مثل مورچه سر به بالا كنیم و قامت راست بینیم یا به جلو تا افقهای دور دست خیره شویم و یا رو به عقب برگردیم و جای پایمان را مرور كنیم. ما نه به شناختن خود بها می دهیم و نه وقتی برای شناخت جهان می گذاریم هر روز صدها انسان از كنار ما می گذرند بی آنكه بدانیم آنها كیستند و به كجا به این شتابان می روند. جای بسی دریغ و افسوس كه انسانهای بزرگ یكی پس از دیگری می روند و ما با آنها بعد از مرگشان آشنا می شویم.من نمی دانم این آشنایی غریب را چه نامم كه چه بسیار ، جزء نامی از آنها در یاد نخواهند داشت. استاد صاحبنظر شنب غازانی معلم سالهای دور مدارس تبریز از جمله هنرستان وحدت بود.در درس عربی و قرآن دست توانایی داشت و عشق به معرفت او را به حافظ و مثنوی مولوی علاقه كرده بود . هنر سخنوریش موجب شد محفلی برای تفسیر قرآن ترتیب دهد .در محافل حافظ پژوهی و مثنوی پژوهی حضور می یافت و با بیان حكایتهای مثنوی و فولكورهایش از كوچه و بازار ، تبسم را بر لبان مشاقان می نشاند. در جلسات مثنوی پژوهی استاد دكتر نبوی در تبریز در كمال خصوع حضور می یافت و هر از چندی به دعوت استاد ، مجلس را طراوت می بخشید و او شمس تبریزی بود كه مولویان را به وجد می آورد اما دریغ كه دیر شناختیمش. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393
نگاه نواندیشانه دینی به تعلیم و تربیت اسلامی

 چكیده:


مقاله حاضر با عنوان نگاهی گذرا به رویكرد نواندیشی دینی در عرصه تعلیم و تربیت دینی به بررسی لزوم توجه به این رویکرد  نوگرا می پردازد. و اینکه نواندیشی دینی چه میزان می تواند در بهبود نظریه پردازی تعلیم وتربیت دینی  نقش ایفا کرده ، موجبات افزایش کیفی محتوای منابع آموزشی ، فرایندهای یاددهی- یادگیری ، نتایج حاصل از آموزش وپرورش را فراهم نماید. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول مولفه های نواندیشی دینی در عرصه تعلیم وتربیت مانند قرائتهای گوناگون در تعلیم وتربیت دینی،ضرورت نوگرایی ، جایگاه تعریف آزادانه در تعلیم وتربیت دینی و ارزشمندی تعقل بررسی شده است .در بخش دوم به چند چالش مهم از نگاه نواندیشی دینی در زمینه تعلیم وتربیت دینی از جمله رواج خشونت ، بحران اخلاق در نظریه و عمل و آسیبهای برنامه های درسی رسمی در ارتباط با تربیت دینی اشاره شده است. در بخش نهایی به ظرفیتهای دین برای تعلیم و تربیت در دنیای پیچیده امروز و لزوم تعریف مجدد تعلیم وتربیت دینی همگام با رویكرد عقلایی و تحولات جهانی و توجه به قرائتهای گوناگون در باب تعلیم وتربیت و لزوم توجه به ارزشهای فردی ،محلی وجهانی پرداخته شده است.
كلیدوا‍ژه:نواندیشی-نواندیشی دینی-تعلیم وتربیت دینی-نگاه نواندیشانادامه مطلب...
ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : شنبه نهم آذر 1392
به اطلاع شما دوستان عزيز مي رساند وبلاگ جديد پرورش  راه اندازي شده است شما مي توانيد از طريق آدرس زير به وبلاگ جديد پرورش در ميهن بلاگ متصل شويد 

http://yzarn.mihanblog.comارسال توسط يوسف زارع نبيليان

اسلایدر